Regulaminy

 

Regulamin Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego /MTB/ w Biskupcu
16 października 2011 r.
I. Cel imprezy:
- Popularyzacja kolarstwa na terenie miasta i gminy Biskupiec, oraz województwa Warmińsko –Mazurskiego.
- Propagowanie kultury fizycznej jako formy aktywnego wypoczynku.
 
II. Organizatorzy :
- Starostwo Powiatowe w Olsztynie
- Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS w Olsztynie
- LKK „WARMIA” Biskupiec,
- Urząd Miejski w Biskupcu,
 
III. Termin i miejsce:
16 października 2011 r. godz.11:00 – wyspa na jez. Kraksy (dojazd od ul. Plażowej).
Biuro zawodów znajdować się będzie na wyspie.
 
IV.Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu wyścigu w miejscu rozgrywania zawodów od godz. 9:00 do 10:30.
Odprawa techniczna godz.10.30. 
 
V. Uczestnictwo:
Prawo startu w wyścigu mają zawodnicy posiadający licencje kolarskie, aktualne badania lekarskie, kask sztywny.
Kategorie wiekowe: żak, żaczka, młodzik, młodziczka, junior mł.,  juniorka mł, kobiety OPEN, junior, senior, masters.
 
VI. Zasady finansowania:
Koszty organizacyjne i nagrody pokrywa organizator.
Koszty przejazdu i pobyty pokrywają macierzyste kluby.
Oplata startowego dla klubów zgodnie z przepisami PZKol.
 
VIII. Nagrody:
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary. Pozostałe nagrody uzależnione od ilości startujących. W kategoriach żak, żaczka nagrody rzeczowe, w pozostałych nagrody pieniężne. Ewentualna klasyfikacja drużynowa zależeć będzie od ilości startujących.
 
X. Postanowienia końcowe:
Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol.
Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach sztywnych
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na trasie wyścigu, oraz za rzeczy zagubione i ukradzione
We wszystkich sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzią Główny zawodów w porozumieniu z organizatorem.
Odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów z ramienia organizatora jest Narcyz Klik sekretarz LKK „WARMIA” Biskupiec tel – 603272970.
Pomoc medyczna: Szpital Powiatowy w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8, tel. 897152023